Thursday, 31 May 2018

Our Gaelic Christian Heritage (Part 4)

As the Penal Laws took hold through the 18th Century, it was State policy to ensure that the resources of a persecuted Catholic People dwindled. In the Lament for Kilcash, the death of Lady Margaret Butler of Kilcash, and with her, a source of benevolent patronage for Catholics.

The central theme is contained in the lines "bhíodh iarlaí ag tarraingt tar toinn ann, is an t-aifreann binn á rá." Nobles made their way o'er the waves thence, and there the sweet Mass was said. The poem is variously attributed.


Caoine Cill Cháis

Cad a dhéanfaimid feasta gan adhmad?
Tá deireadh na gcoillte ar lár;
níl trácht ar Chill Cháis ná ar a teaghlach
ní bainfear a cloig go bráth.
An áit úd a gcónaiodh an deighbhean
fuair gradam is meidhir thar mhná,
bhíodh iarlaí ag tarraingt tar toinn ann
is an t-aifreann binn á rá.

Ní chluinim fuiaim lachan ná gé ann,
ná fiolar ag éamh sois cuain,
ná fiú na mbeacha chun saothair
thabharfadh mil agus céir don tslua.
Níl ceol binn milis na n-éan ann
le hamharc an lae a dhul uainn,
ná an chuaichín i mbarra na ngéag ann,
ós í chuirfeadh an saol chun suain.

Tá ceo ag titim ar chraobha ann
ná glanann le gréin ná lá,
tá 'smúid ag titim ón spéir ann
is a cuid uisce g léir ag trá.
Níl coll, níl cuileann, níl caor ann,
ach clocha is maolchlocháin,
páirc an chomhair gan chraobh ann
is d' imigh an géim chun fáin.

Anois mar bharr ar gach míghreanní,
chuaigh prionsa na nGael thar sáil
anonn le hainnir na míne
fuair gradam sa bhFrainc is sa Spáinn.
Anois tá a cuallacht á caoineadh,
gheibbeadh airgead buí agus bán;
's í ná tógladh sillbh na ndaoine,
ach cara na bhfíorbhochtán.

Aicim ar Mhuire is ar Íosa
go dtaga sí arís chughainn slán,
go mbeidh rincí fada ag gabháil timpeall,
ceol veidhlín is tinte cnámh;
go dtógtar an baile seo ár sinsear
Cill Chais bhreá arís go hard,
's go bráth nó go dtiocfaidh
an dílená feictear é arís ar lár.

Or in an English version:

Now what will we do for timber,
With the last of the woods laid low?
There's no talk of Cill Chais or its household
And its bell will be struck no more.
That dwelling where lived the good lady
Most honoured and joyous of women
earls made their way over wave there
And the sweet Mass once was said.

Ducks' voices nor geese do I hear there,
Nor the eagle's cry over the bay,
Nor even the bees at their labour
Bringing honey and wax to us all.
No birdsong there, sweet and delightful,
As we watch the sun go down,
Nor cuckoo on top of the branches
Settling the world to rest.

A mist on the boughs is descending
Neither daylight nor sun can clear.
A stain from the sky is descending
And the waters receding away.
No hazel nor holly nor berry
But boulders and bare stone heaps,
Not a branch in our neighbourly haggard,
and the game all scattered and gone.

Then a climax to all of our misery:
the prince of the Gael is abroad
oversea with that maiden of mildness
who found honour in France and Spain.
Her company now must lament her,
who would give yellow money and white
she who'd never take land from the people
but was friend to the truly poor.

I call upon Mary and Jesus
to send her safe home again:
dances we'll have in long circles
and bone-fires and violin music;
that Cill Chais, the townland of our fathers,
will rise handsome on high once more
and till doom - or the Deluge returns -
we'll see it no more laid low.